O NÁS

Šmidlátka jsou muzikanti a zpěváci ze ZUŠ, kteří pravidelně dochází na běžnou výuku, a kromě toho ještě mají v učebním plánu hru v souboru. To se dá pojmout různě, děti mají na výběr několik souborů, které mohou navštěvovat - od komorního obsazení po různé orchestry, lidovou muziku. Z té také pochází Šmidlátka.

Jelikož v určitém věku obvykle začínají pošilhávat po jiných žánrech a mají tendenci folklór opouštět, hledají učitelé takovou cestu, aby děti na folklór nezanevřely, nepohrdaly jím, vážily si kulturního dědictví, ale měly možnost si tradice užívat v takovém pojetí, které je jim v současnosti bližší, je atraktivní, dává jim určitou možnost prezentace před vrstevníky s perspektivou kladné odezvy.

To dobře vědí vedoucí Šmidlátek, Zuzana Kmoníčková, učitelka zpěvu na ZUŠ Havlíčkova, i Iva Dostálová, učitelka, houslistka Komorní filharmonie Pardubice. Jejich pojetí folklóru je "inspirované" folkem, ostatně Šmidlátka dosáhla absolutního vítězství v prestižní folkové soutěži Dětská Porta. A nejen to, s dětmi se pravidelně vydávají na hudební čundry a někdy zavítají i pěkně daleko, třeba do Švédska. O jejich prázdninovém severském "turné" jsme si povídali právě se Zuzanou Kmoníčkovou a Ivou Dostálovou..

text: www.pardubice.cz